Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës
Filter

Njoftime për punësim - Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (UPT), shpall 4 vende të lira pune - afati 19.09.2014

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (UPT), shpall 4 vende të lira pune.

Të gjithë kandidatët, duhet të paraqesin dokumentat brenda datës

...

Njoftime për punësim - Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (UPT), shpall 8 vende të lira pune - afati 19.09.2014

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave, shpall 8 vende të lira pune.

Të gjithë kandidatët, duhet të paraqesin dokumentat brenda datës

...

Vend vakant për Laborant me Arsim të Lartë - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (UPT) - afati 11.07.2014

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Departamenti i Energjitikës shpall vendin e lirë për Laborant me Arsim të Lartë.

Të gjithë kandidatët, duhet të

...

Vend vakant për Drejtor të Bibliotekës Shkencore në Universitetin Politeknik të Tiranës - afati 04.07.2014

Universiteti Politeknik i Tiranës, shpall vendin vakant për Drejtor të Bibliotekës Shkencore në Universitetin Politeknik të Tiranës. 

Të gjithë kandidatët, duhet të

...

Vende vakante - Drejtorë në UPT

Universiteti Politeknik i Tiranës shpall për punonjësit e personelit administrativ të UPT vendet vakant si më poshtë:

I. Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore...

Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion