Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 74 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Artikuj Shkencorë

Titulli Autori Vizita
FIMIF- Vlerësimi i gjendjes mjedisore të zonës së ish Sode PVC-së, Vlorë, të shpallur "HOT SPOT", pas rehabilitimit të saj Astrit Denaj 1097
FIMIF- Ndërtimi dhe analiza e modelit matematik për optimizimin e proceseve të ecurisë në ekonomi Blerta Nazarko 1062
FIMIF- Analizë statistikore mbi dinamikën e graf rrjetave të telefonisë fikse Orgeta Gjermeni 1059
FIMIF- Mbi teorinë fuzzy logic dhe zbatime të saj në ndërtimin e një modeli matematikor në hidrologji Zhifka Muka 929
FIM - Përdorimi i materialeve kompozite në mjetet detare tip jahti Mirela Koçi 1265
FIE - Parashikimi i konsumit të energjisë në ndërtesat rezidenciale dhe publike me anë të metodave të inteligjencës artificiale Aulon Shabani 1368
FIM - Përdorimi i teknikës algoritmike për studimin e sigurisë rrugore në rrjetin kryesor rrugor të Shqipërisë Migena Zeqo 1365
FIMIF - Një transformim thyesor lokal a-Integral dhe aplikime të tij Matilda KREKU(Gjata) 1446
FIMIF- Konvergjencat statistikore, metodat e shumueshmërisë dhe teoremat e Korovkin-it. Valdete Loku 1446
FIM - Studimi i potencialit të fibrave për tekstile teknike (rast studimi). Ilda Kola 1413
FIM - Ndikimi i parametrave gjeometrike të siperfaqes së kontaktit të ciftit rrotë-shinë dhe gjeometrisë së vijës hekurudhore në konsumin e tyre. Koçi Doraci 1534
FIMIF - Klasat e operatorëve M-KLASE Q dhe k-KUASI KLASE Q në hapësirat e Hilbertit. Valdete Rexhebeqaj Hamiti 1688
FIE - Sistemet e kontrollit me vonesë kohe (algoritmat inteligjente) Ilir Juniku 1355
FIMIF - Modelimi matematik i të dhënave kategorike dhe zbatimet. Erjola Kastrati 1884
FIMIF- Studimi i potencialit energjetik, analiza e karakteristikave dhe vlerësimi fisibilitetit të prodhimit të energjisë elektrike me anë të erës në rajonin e Karaburunit Eduart Serdari 1902
FIN- Model për menaxhimin e riskut në projektet e mëdha infrastrukturore të partneritetit publik privat Julinda Keçi 2001
FIMIF- Vlerësimi dozimetrik i tufave të rrezatimit pa filtër rrafshues në akseleratorët linear të përdorur në radioterapi Lulzime Daci 1881
FIN- Studim mbi parametrat e përcaktuar kombëtarë për konstruksionet e çelikut sipas eurokodeve Esmerald Filaj 2261
FIMIF- Influenca e materialeve suplementare dhe e metodave të tharjeve në porozitetin e pastave të çimentos Denis Askushaj 1915
FIMIF- Kondita fundshmërie për gjysmëgrupet me përftim të fundëm Aida Shasivari 1986
FAU- Riorganizimi optimal i strukturave spitalore nëpërmjet teorisë së grafeve Marsida Tuxhari 2075
FIE- Një vëzhgim në përdorimin e teknologjive të kontrollit të avancuar për identifikimin dixhital në infrastrukturën robuste Miranda Harizaj 1963
FIMIF- Kontrolli i cilësisë dhe dozat e pacientëve në sistemet e tomografisë së kompjuterizuar në Kosovë Sehad KADIRI 3410
FIMIF-Studim mbi teknikat e përafrimit jo uniform me zbatime në metodat interpoluese dhe pseudospektrale Alvin Asimi 2175
FIN-Strukturat horizontale në modelimin e hapësirave të mëdha për objektet civile dhe reagimi sizmik i tyre Enkeleda Kokona 2061
FIN-Studim mbi përdorimin e shufrave FRP si armim i brendshëm në konstruksionet e betonit Enio Deneko 2256
FIN-Mbi përmirësimin e performancës energjitike të stokut të banesave në Tiranë Dritan Profka 2113
FAU-Ndikimi i regjimit të pronësisë në modelin e zhvillimit të Tokës. Si ndikon fragmentarizimi i pronës në zhvillimin urban Flamur Kuci 2268
FIM -Menaxhimi i trafikut në nyjet multimodale të portit të Durrësit dhe ndikimet shumë dimensionale Eli Vyshka 2089
FAU-Kushtet mikroklimatike të godinave të muzeve në Shqipëri. Influenca e parametrave termohigrometrik në konservimin e veprave të artit prej druri Etleva Bushati 2864
Shfaq n.