Projekte

1st International Conference: “Engineering and Entrepreneurship”, Tirana, Albania, 17-18 November 2017.
Dear Colleagues and Partners,
We are pleased to invite you to the 1st International Conference “Engineering and Entrepreneurship” 2017, organized by Mechanical Engineering Faculty, Polytechnic University of Tirana (PUT), which will be held in Albania, on 17-18 November, 2017.

For more information: 1st International Conference PUT, ICEE 2017

ICEE Paper Template

 

Në Linjë

Kemi 80 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Artikuj Shkencorë

Titulli Autori Vizita
FIMIF- Konvergjencat statistikore,metodat e shumueshmerise dhe teoremat e Korovkin-it. Valdete Loku 34
FIM- Studimi i potencialit te fibrave per tekstile teknike (rast studimi). Ilda Kola 149
FIM- Ndikimi i parametrave gjeometrike te siperfaqes se kontaktit te ciftit rrote-shine dhe gjeometrise se vijes hekurudhore ne konsumin e tyre. Koçi Doraci 35
FIMIF- Klasat e operatoreve M-KLASE Q dhe k-KUASI KLASE Q ne hapesirat e Hilbertit. Valdete Rexhebeqaj Hamiti 145
FIE-Sistemet e kontrollit me vonese kohe(algoritmat inteligjente) Ilir Juniku 40
FIMIF- Modelimi matematik i te dhenave kategorike dhe zbatimet. Erjola Kastrati 143
FIMIF- Studimi i potencialit energjetik, analiza e karakteristikave dhe vlerësimi fisibilitetit të prodhimit të energjisë elektrike me anë të erës në rajonin e Karaburunit Eduart Serdari 489
FIN- Model për menaxhimin e riskut në projektet e mëdha infrastrukturore të partneritetit publik privat Julinda Keçi 439
FIMIF- Vlerësimi dozimetrik i tufave të rrezatimit pa filtër rrafshues në akseleratorët linear të përdorur në radioterapi Lulzime Daci 741
FIN- Studim mbi parametrat e përcaktuar kombëtarë për konstruksionet e çelikut sipas eurokodeve Esmerald Filaj 880
FIMIF- Influenca e materialeve suplementare dhe e metodave të tharjeve në porozitetin e pastave të çimentos Denis Askushaj 743
FIMIF- Kondita fundshmërie për gjysmëgrupet me përftim të fundëm Aida Shasivari 733
FAU- Riorganizimi optimal i strukturave spitalore nëpërmjet teorisë së grafeve Marsida Tuxhari 784
FIE- Një vëzhgim në përdorimin e teknologjive të kontrollit të avancuar për identifikimin dixhital në infrastrukturën robuste Miranda Harizaj 765
FIMIF- Kontrolli i cilësisë dhe dozat e pacientëve në sistemet e tomografisë së kompjuterizuar në Kosovë Sehad Kadiri 1125
FIMIF-Studim mbi teknikat e përafrimit jo uniform me zbatime në metodat interpoluese dhe pseudospektrale Alvin Asimi 866
FIN-Strukturat horizontale në modelimin e hapësirave të mëdha për objektet civile dhe reagimi sizmik i tyre Enkeleda Kokona 862
FIN-Studim mbi përdorimin e shufrave FRP si armim i brendshëm në konstruksionet e betonit Enio Deneko 890
FIN-Mbi përmirësimin e performancës energjitike të stokut të banesave në Tiranë Dritan Profka 855
FAU-Ndikimi i regjimit të pronësisë në modelin e zhvillimit të Tokës. Si ndikon fragmentarizimi i pronës në zhvillimin urban Flamur Kuci 934
FIM -Menaxhimi i trafikut në nyjet multimodale të portit të Durrësit dhe ndikimet shumë dimensionale Eli Vyshka 921
FAU-Kushtet mikroklimatike të godinave të muzeve në Shqipëri. Influenca e parametrave termohigrometrik në konservimin e veprave të artit prej druri Etleva Bushati 1316
FAU-Apollonia, studimi historik e arkitektonik i rivelimeve dhe tipologjive ndërtimore - bazë për restaurim e rikonstruksion virtual të qytetit antik Loreta Çapeli 1049
FIE-Vlerësimi teorik dhe arritjet në rrjetet neurale. Aplikime në teknikat inxhinierike dhe veçanërisht në automatizimin industrial Ermira Buzi 1150
FIN-Metodat stokastike në projektimin e tuneleve Erion Bukaçi 1292
FAU-Ndërtesat arsimore në Shqipëri: Analizë e zhvillimeve historike e tipologjike Ledita Mezini 1740
FAU-Normativat bazë të proçesit projektues. Aplikimi i tyre në realizimin e Eko-lagjeve në Shqipëri me anë të metodologjisë ZMEO Ermir Gjoka 2222
FAU-Bashkëpunimi në planifikim midis autoriteteve vendim-marrëse dhe aktorëve të tjerë Jonida Meniku 1170
FIMIF-Modelimi i aksidenteve rrugore me metoda statistikore dhe GIS Raimonda Dervishi 1364
FIMIF-Modelimi matematik i gërmave në tekstet shqip dhe zbatime në sisteme kompjuterike Denisa Salillari 1195
Shfaq n. 
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion