FIMIF-Metoda statistikore dhe zbatimet e tyre

Shtyp
Krijuar: 01 Tetor 2015 Ndryshimi i fundit: 11 Janar 2016 Vizita: 4048

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Msc.Etlveva Beliu (Llagami):

Metoda Statistikore Dhe Zbatimet E Tyre