FIN-Strukturat horizontale në modelimin e hapësirave të mëdha për objektet civile dhe reagimi sizmik i tyre

Shtyp
Krijuar: 22 Maj 2017 Ndryshimi i fundit: 22 Maj 2017 Vizita: 2357

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Së Ndërtimit (FIN)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR në Shkencat Inxhinierike -Msc. Enkeleda Kokona:

 

FIN-Strukturat horizontale në modelimin e hapësirave të mëdha për objektet civile dhe reagimi sizmik i tyre