FIMIF-Studim mbi teknikat e përafrimit jo uniform me zbatime në metodat interpoluese dhe pseudospektrale

Shtyp
Krijuar: 22 Maj 2017 Ndryshimi i fundit: 22 Maj 2017 Vizita: 2403

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Msc. Alvin Asimi:

 

FIMIF-Studim mbi teknikat e përafrimit jo uniform me zbatime në metodat interpoluese dhe pseudospektrale