FIMIF- Kondita fundshmërie për gjysmëgrupet me përftim të fundëm

Shtyp
Krijuar: 13 Qershor 2017 Ndryshimi i fundit: 23 Qershor 2017 Vizita: 2166

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Msc. Aida Shasivari:

 

FIMIF- Kondita fundshmërie për gjysmëgrupet me përftim të fundëm