FIMIF- Influenca e materialeve suplementare dhe e metodave të tharjeve në porozitetin e pastave të çimentos

Shtyp
Krijuar: 19 Qershor 2017 Ndryshimi i fundit: 23 Qershor 2017 Vizita: 2128

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Msc. Denis Askushaj:

 

FIMIF- Influenca e materialeve suplementare dhe e metodave të tharjeve në porozitetin e pastave të çimentos