FIMIF- Ndërtimi dhe analiza e modelit matematik për optimizimin e proceseve të ecurisë në ekonomi

Shtyp
Krijuar: 11 Maj 2018 Ndryshimi i fundit: 17 Tetor 2018 Vizita: 966

FIMIF- Ndërtimi dhe analiza e modelit matematik për optimizimin e proceseve të ecurisë në ekonomi