FIMIF- Vlerësimi i gjendjes mjedisore të zonës së ish Sode PVC-së, Vlorë, të shpallur "HOT SPOT", pas rehabilitimit të saj

Shtyp
Krijuar: 29 Qershor 2018 Ndryshimi i fundit: 17 Tetor 2018 Vizita: 1470

FIMIF- Vlerësimi i gjendjes mjedisore të zonës së ish Sode PVC-së, Vlorë, të shpallur "HOT SPOT", pas rehabilitimit të saj