Projekte

Projekti KHE-STO

Programi: IPA ADRIATIC

Kohëzgjatja: 2013 - 2015

Website: http://khe-sto.info/

Përshkrimi teknik: KHE-STO (Know-How Enhancement for Sustanible Transportation Organization / Përmirësimi i Njohurive për një Organizim të Qëndrueshëm të Transportit) është për rritjen e njohurive mbi transport

 

Lista: Projekte Evropiane dhe Kombëtare - 2008 - 2015 dhe në vazhdim

Në Linjë

Kemi 133 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Artikuj Shkencorë

Titulli Autori Vizita
FIMIF-Valët mekanike ujore të gjeneruara nga lëkundjet sizmike në basenet e deteve Adriatik dhe Jon Adisa Daberdini 927
FIN-Studim për përcaktimin e karakteristikave të deformkohës dhe tkurrjeve në betonet e prodhuara me Hira Teci - Kosovë Lulëzim Bytyçi 963
FIN-Reagimi i strukturave prej betoni të armuar pa trarë dhe strukurave me trarë me lartësi të vogël, në rajonet me sizmicitet të mesëm dhe të lartë Altin Seranaj 946
FIN-Vlerësimi i kapacitetit sizmik të godinave me muraturë Erdit Leka 947
FIMIF-Zhvillimi i biosensorëve shumëkanalësh dhe të integruar të bazuar në interferencën e shumë modave në një qark të integruar Moisi Xhoxhi 893
FIN-Izolimi antisizmik në bazë i strukturave ndërtimore Luan Murtaj 1191
FIE-Kontrolli në kohë reale i gjeneratorit sinkron nëpërmjet softit labview Gentian Dume 1138
FIMIF-Karakteristikat fizike të sigurimit të cilësisë në radioterapi me tufa të jashtme Besim Xhafa 1737
FIE-Modelimi i linjave të transmetimit të sistemit elektroenergjetik, lidhur me qëndrueshmërinë elektrike të tyre Marjola Puka 1299
FIMIF-Ekzpozimi i popullatës së Kosovës ndaj izotopit radioaktiv ²²²Rn në hapësira të mbyllura Gazmend Nafezi 1243
FIE-Kontrolli pa sensor i shpejtësisë së motorëve asikronë trefazorë Alfred Pjetri 2237
FIN-Modernizimi i transportit hekurudhor në Kosovë në përputhje me kushtet europiane Fitim Shala 1371
FIMIF-Veçoritë e kores së tokës dhe potencialet gjeotermale të zonës së Elbasanit Astrit Shatro 1252
FAU-Përmirësimi i performancës energjitike në banesat me panele të parapërgatitura në Tiranë Gjergji Islami 1369
FAU-Administrimi, menaxhimi dhe tregu i tokës Gjergj Thomai 1451
FIN-Vlerësimi i kapacitetit sizmik të objekteve të rëndësisë publike - spitaleve në Kosovë Arton Dautaj 1505
FIN-Studimi i sjelljes së ankerave metalik nën efektin e veprimeve ciklike Mentor Balilaj 1445
FIN-Studimi i ndikimit të deformkohës dhe tkurrjes së betonit në llogaritjen e strukturave prej betoni të armuar nëpërmjet analizës jo lineare Diana Lluka 1428
FIN-Kërkime mbi teknikat bashkëkohore për përforcimin e ndërtesave me muraturë Merita Guri 1343
FIE-Një vlerësim i modeleve matematike të nyjeve gjeneruese, nëpërmjet krahasimit të vlerave të matura dhe simulimeve të kryera Eni Saqe 1310
FIN-Vlerësimi mjedisor dhe ekonomik i opsionit më praktik për menaxhimin e mbetjeve urbane në vendin tonë Konalsi Gjoka 1273
FIN-Përcaktimi i potencialit të lëngëzimit në zonën e bregdetare të Golemit Shpresa Gashi 1318
FIN-Studim mbi vlerësimin sizmik të urave ekzistuese B/A nëpërmjet kurbave të fragilitetit Iralda Xhaferaj 1356
FAU-Indeksi i fragmentimit dhe dendësia e rrjetit të lëvizjes si mjete analitike të gjurmës fizike të indit urban Denada Veizaj 1172
FIN-Menaxhimi i avancuar, analiza e cilësisë dhe vlerësimi i riskut të projekteve inxhinierike Idlir Dervishi 1533
FIE-Vlerësimi i gjendjes së transformatorëve mbi bazën e gazeve të tretura në vaj dhe interpretimi me ndihmën e logjikës Fuzzy Leonidha Londo 1408
FIMIF-Përcaktimi i strukturës dhe i teknologjisë së prodhimit të objekteve antike prej hekuri të zbuluara në Shqipëri Edlira Duka 1282
FIN-Drejt Prishtinës metropolitane përmes bashkëpunimit regjional Elvida Pallaska 1433
FIMIF-Studimi i Efektit Sunyaev Zel'dovich në grupimet e galaktikave dhe krahasimi i modelit të Cooling Flow (Rrymat ftohëse) me modelin Izotermik në studimin e këtij efekti Enkelejd Çaça 1446
FIMIF-Metoda për vlerësimin e rezervave teknike të dëmeve në sigurimin e detyrueshëm Kleida Haxhi 1420
Shfaq n. 
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion