Projekte

1st International Conference: “Engineering and Entrepreneurship”, Tirana, Albania, 17-18 November 2017.
Dear Colleagues and Partners,
We are pleased to invite you to the 1st International Conference “Engineering and Entrepreneurship” 2017, organized by Mechanical Engineering Faculty, Polytechnic University of Tirana (PUT), which will be held in Albania, on 17-18 November, 2017.

For more information: 1st International Conference PUT, ICEE 2017

ICEE Paper Template

 

Në Linjë

Kemi 129 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Artikuj Shkencorë

Titulli Autori Vizita
FIN-Modernizimi i transportit hekurudhor në Kosovë në përputhje me kushtet europiane Fitim Shala 2336
FIMIF-Veçoritë e kores së tokës dhe potencialet gjeotermale të zonës së Elbasanit Astrit Shatro 1978
FAU-Përmirësimi i performancës energjitike në banesat me panele të parapërgatitura në Tiranë Gjergji Islami 2175
FAU-Administrimi, menaxhimi dhe tregu i tokës Gjergj Thomai 2168
FIN-Vlerësimi i kapacitetit sizmik të objekteve të rëndësisë publike - spitaleve në Kosovë Arton Dautaj 2235
FIN-Studimi i sjelljes së ankerave metalik nën efektin e veprimeve ciklike Mentor Balilaj 2085
FIN-Studimi i ndikimit të deformkohës dhe tkurrjes së betonit në llogaritjen e strukturave prej betoni të armuar nëpërmjet analizës jo lineare Diana Lluka 1850
FIN-Kërkime mbi teknikat bashkëkohore për përforcimin e ndërtesave me muraturë Merita Guri 1753
FIE-Një vlerësim i modeleve matematike të nyjeve gjeneruese, nëpërmjet krahasimit të vlerave të matura dhe simulimeve të kryera Eni Saqe 1746
FIN-Vlerësimi mjedisor dhe ekonomik i opsionit më praktik për menaxhimin e mbetjeve urbane në vendin tonë Konalsi Gjoka 1792
FIN-Përcaktimi i potencialit të lëngëzimit në zonën e bregdetare të Golemit Shpresa Gashi 1826
FIN-Studim mbi vlerësimin sizmik të urave ekzistuese B/A nëpërmjet kurbave të fragilitetit Iralda Xhaferaj 1870
FAU-Indeksi i fragmentimit dhe dendësia e rrjetit të lëvizjes si mjete analitike të gjurmës fizike të indit urban Denada Veizaj 1573
FIN-Menaxhimi i avancuar, analiza e cilësisë dhe vlerësimi i riskut të projekteve inxhinierike Idlir Dervishi 2563
FIE-Vlerësimi i gjendjes së transformatorëve mbi bazën e gazeve të tretura në vaj dhe interpretimi me ndihmën e logjikës Fuzzy Leonidha Londo 1839
FIMIF-Përcaktimi i strukturës dhe i teknologjisë së prodhimit të objekteve antike prej hekuri të zbuluara në Shqipëri Edlira Duka 1681
FIN-Drejt Prishtinës metropolitane përmes bashkëpunimit regjional Elvida Pallaska 1784
FIMIF-Studimi i Efektit Sunyaev Zel'dovich në grupimet e galaktikave dhe krahasimi i modelit të Cooling Flow (Rrymat ftohëse) me modelin Izotermik në studimin e këtij efekti Enkelejd Çaça 1856
FIMIF-Metoda për vlerësimin e rezervave teknike të dëmeve në sigurimin e detyrueshëm Kleida Haxhi 1833
FIMIF-Ndërtimi dhe vlerësimi i modeleve statistikore për shpërndarjen e dëmeve që lindin nga kontratat e sigurimit të jetës e të jo-jetës Oriana Zaçaj 1897
FIN-Master plani i trajtimit të ujërave të zeza për zonat rurale në Republikën e Kosovës Lavdim Osmanaj 1971
FIE-Analiza në zonën e kohës e qarqeve të tokëzimit dhe të sistemeve të tjera të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike Xhemali Pejtamalli 2536
FIMIF-Metoda statistikore dhe zbatimet e tyre Etleva Beliu 2537
FIMIF-Teorema e Weyl-it dhe vetitë spektrale në disa klasë të operatorëve Ilmi Hoxha 2547
FIMIF-Studimi i vetive të strukturës,kristalizimit e sjelljes termike të disa polimereve Blerina Papajani 2415
FIMIF-Efekti i stërvitjes proprioceptive në parametrat biomekanikë Aida Bendo 2243
FIE-Ndërveprimi i teknologjive energjetike dhe informatike me sistemin elektroenergjetik dhe aplikime të tyre Arben Gjukaj 2514
FIMIF-Kontribut mbi disa klasa operatorësh në hapësirat e Hilbertit Krutan Rasimi 2326
FAU-Vështrim kritik mbi Teknologjinë e Arkitekturës së fasadave tek ne dhe mundësitë e aplikimit të Teknologjive moderne sot Endrit Tuzi 2806
FIMIF-Analiza e sinjaleve nga qarqe elektronike që operojnë në mënyrë kaotike dhe përdorimi i tyre për sigurinë e komunikacionit Joan Jani 2335
Shfaq n. 
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion