Projekte

Projekti KHE-STO

Programi: IPA ADRIATIC

Kohëzgjatja: 2013 - 2015

Website: http://khe-sto.info/

Përshkrimi teknik: KHE-STO (Know-How Enhancement for Sustanible Transportation Organization / Përmirësimi i Njohurive për një Organizim të Qëndrueshëm të Transportit) është për rritjen e njohurive mbi transport

 

Lista: Projekte Evropiane dhe Kombëtare - 2008 - 2015 dhe në vazhdim

Në Linjë

Kemi 130 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Artikuj Shkencorë

Titulli Autori Vizita
FIE-Analiza në zonën e kohës e qarqeve të tokëzimit dhe të sistemeve të tjera të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike Xhemali Pejtamalli 1905
FIMIF-Metoda statistikore dhe zbatimet e tyre Etleva Beliu 1643
FIMIF-Teorema e Weyl-it dhe vetitë spektrale në disa klasë të operatorëve Ilmi Hoxha 1724
FIMIF-Studimi i vetive të strukturës,kristalizimit e sjelljes termike të disa polimereve Blerina Papajani 1789
FIMIF-Efekti i stërvitjes proprioceptive në parametrat biomekanikë Aida Bendo 1707
FIE-Ndërveprimi i teknologjive energjetike dhe informatike me sistemin elektroenergjetik dhe aplikime të tyre Arben Gjukaj 1917
FIMIF-Kontribut mbi disa klasa operatorësh në hapësirat e Hilbertit Krutan Rasimi 1767
FAU-Vështrim kritik mbi Teknologjinë e Arkitekturës së fasadave tek ne dhe mundësitë e aplikimit të Teknologjive moderne sot Endrit Tuzi 1928
FIMIF-Analiza e sinjaleve nga qarqe elektronike që operojnë në mënyrë kaotike dhe përdorimi i tyre për sigurinë e komunikacionit Joan Jani 1810
FIMIF-Procedurat e optimizimit në sistemin e kontrollit teknik në pajisjet me rreze X , si element për reduktimin e dozave në ekspozimet mjekësore Rustem Paci 1783
FIN-Studim mbi ndotjen akustike në Tiranë dhe mënyrat optimale për reduktimin e saj në ndërtesa. Ledia Aleksi 2059
FIN-Reagimi dinamik dhe analiza sizmike e strukturave të izoluara në bazë me izolator gome me fibra Agim Seranaj 1916
FIMIF-Modele strukturash algjebrike ternare në gjeometrinë projektive Flamure Sadiki 1670
FIN-Vleresimi i demtimeve strukturore ne ndertesat TIP te sistemit arsimor Markel Baballeku 2374
FIN-Modeli i menaxhimit të cilësisë në rrjetin rrugor për vendet me zhvillim të ulët dhe të mesëm - Rast studimor për Kosovën Esat Gashi 1813
FIN-Mbi lidhjet e mikroskemave të prodhimit të kombinuar të energjisë me faktorët mjedisore dhe ndikimi i tyre në kushtet e vendit tonë Mirel Miço 2089
FIN-Studimi termoteknik, diagnoza dhe çertifikimi energjitik i ndërtesave rezidenciale ekzistuese dhe të reja Altin Bidaj 1849
FIN-Studimi dhe projektimi i betoneve jetëgjatë me lëndë të para vendi dhe eksperimentimi i tyre në kantjeret e prodhimit Alma Golgota 1617
FIMIF-Rezultate në zbatimin e konvergjencës statistikore në teorinë e masës dhe integrimit Anita Çaushi 1765
FIMIF - Ndërtimi dhe analiza e modeleve statistike për studimin e homogjenitetit të bashkësisë me ndihmën e shpërndarjeve asimptotike Teuta Xhindi 1777
FIMIF - Kontribut në studimin e teorisë së hiperstrukturave Krisanthi Naka 1859
FIMIF - Menaxhimi i pasigurive në radioterapi nga kontrolli i cilësisë deri në strategjitë klinike dhe protokollet Erjona Bakiu 1613
FIE - Teknikat e avancuara të kontrollit të transmisioneve elektrike me motor sinkron me magnet permanent Lindita Dhamo 2097
FIE - Analiza e qëndrueshmërisë së tensionit të sistemit elektroenergjitik Marjela Qemali 1998
FIN - Qasja jokonvencionale - nga biostrukturat deri tek strukturat inteligjente Feti Selmani 1916
FIN - Ndikimi i sasisë dhe karakterit të lëndës organike në zgjedhjen e impiantit të trajtimit të ujit - Rasti i impiantit të Bovillës Alfred Lako 1835
FIMIF - Hulumtimi i sjelljes difuzive të përlidhjeve bakër - zink. Adhurim Hoxha 2102
FIN - Studimi i sjelljes sizmike të veprave nëntokësore; aspekte të bashkëveprimit truall-strukturë. Ervin Paçi 1862
FIN - Kontrolli i trafikut dhe i sigurise ne kryqezimet rrugore ne nje nivel. Krahasimi midis performances se kryqezimeve semaforike dhe rrethrrotullimeve. Alma Afezolli 1884
FIN - Studimi, projektimi dhe teknologjia e realizimit të dyshemeve industriale prej betoni dhe betoni të armuar. Julian Kasharaj 2099
Shfaq n. 
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion