Projekte

1st International Conference: “Engineering and Entrepreneurship”, Tirana, Albania, 17-18 November 2017.
Dear Colleagues and Partners,
We are pleased to invite you to the 1st International Conference “Engineering and Entrepreneurship” 2017, organized by Mechanical Engineering Faculty, Polytechnic University of Tirana (PUT), which will be held in Albania, on 17-18 November, 2017.

For more information: 1st International Conference PUT, ICEE 2017

ICEE Paper Template

 

Në Linjë

Kemi 168 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Artikuj Shkencorë

Titulli Autori Vizita
FIN-Studimi dhe projektimi i betoneve jetëgjatë me lëndë të para vendi dhe eksperimentimi i tyre në kantjeret e prodhimit Alma Golgota 1813
FIMIF-Rezultate në zbatimin e konvergjencës statistikore në teorinë e masës dhe integrimit Anita Çaushi 2142
FIMIF - Ndërtimi dhe analiza e modeleve statistike për studimin e homogjenitetit të bashkësisë me ndihmën e shpërndarjeve asimptotike Teuta Xhindi 2162
FIMIF - Kontribut në studimin e teorisë së hiperstrukturave Krisanthi Naka 2104
FIMIF - Menaxhimi i pasigurive në radioterapi nga kontrolli i cilësisë deri në strategjitë klinike dhe protokollet Erjona Bakiu 1913
FIE - Teknikat e avancuara të kontrollit të transmisioneve elektrike me motor sinkron me magnet permanent Lindita Dhamo 2770
FIE - Analiza e qëndrueshmërisë së tensionit të sistemit elektroenergjitik Marjela Qemali 2222
FIN - Qasja jokonvencionale - nga biostrukturat deri tek strukturat inteligjente Feti Selmani 2124
FIN - Ndikimi i sasisë dhe karakterit të lëndës organike në zgjedhjen e impiantit të trajtimit të ujit - Rasti i impiantit të Bovillës Alfred Lako 2173
FIMIF - Hulumtimi i sjelljes difuzive të përlidhjeve bakër - zink. Adhurim Hoxha 2436
FIN - Studimi i sjelljes sizmike të veprave nëntokësore; aspekte të bashkëveprimit truall-strukturë. Ervin Paçi 2061
FIN - Kontrolli i trafikut dhe i sigurise ne kryqezimet rrugore ne nje nivel. Krahasimi midis performances se kryqezimeve semaforike dhe rrethrrotullimeve. Alma Afezolli 2342
FIN - Studimi, projektimi dhe teknologjia e realizimit të dyshemeve industriale prej betoni dhe betoni të armuar. Julian Kasharaj 2578
FIN - Përdorimi i fibrave polimere (fibër reinforced polymer - frp) për përforcimin dhe përshtatjen sizmike të strukturave betonarme. Igli Kondi 2766
FIMIF - Studimi i vetive të materialeve nanostrukturore të përfituara me anë të deformimit të fortë plastik Neset Izairi 1817
FIMIF - Analizë krahasuese e metodave për zgjidhjen e problemit kufitar dhe kontribut në zgjidhjen numerike të disa problemeve speciale të rendeve të larta Adrian Naço 1872
FIMIF - Ndërtimi dhe analiza e një modeli matematik të kombinimit të metodave statistikore me metodat GIS Endri Raço 2917
FIMIF - Ndërtimi dhe analiza e modelit matematik-informatik për sistemet e informacionit në agjencitë ekzekutive Teuta Myftiu 2290
FIN - Vlerësimi dhe përforcimi sizmik i urave ekzistuese Arian Lako 1999
FIN - Studim i ndikimit të faktorëve teknikë në vlerën e tregut të pasurive të paluajtshme Elfrida Shehu 1867
Karakterizimi statik dhe dinamik i Shndërruesve analogë / numerikë për Sistemet e matjes Genci Sharko 1879
FIN - GIS në planifikimin e zhvillimit te qëndrueshëm të një rajoni Bujar Drishti 2268
FIN - Studim i zhvillimit të referencave koordinative të Shqipërisë Bilbil Nurçe 1726
FIN - Kinetika biologjike në trajtimin e ujërave të ndotura Entela Çobani 2044
FIE - Vlerësimi i sjelljes së mbrojtjes distancionale gjatë lëkundjeve të fuqisë dhe daljes nga sinkronizimi në linjat trasmetuese të fuqisë Nike Shanku 1654
FIM - Optimizimi i rrugës së instrumentit me Teknika të Intilegjencës Artificiale te makina frezuese vertikale me CNC Ferit Idrizi 1876
FIMIF - Faktorët që ndikojnë në formimin e reshjeve intensive në Shqipëri Tanja Porja 4065
Shfaq n. 
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion