Projekte

Projekti KHE-STO

Programi: IPA ADRIATIC

Kohëzgjatja: 2013 - 2015

Website: http://khe-sto.info/

Përshkrimi teknik: KHE-STO (Know-How Enhancement for Sustanible Transportation Organization / Përmirësimi i Njohurive për një Organizim të Qëndrueshëm të Transportit) është për rritjen e njohurive mbi transport

 

Lista: Projekte Evropiane dhe Kombëtare - 2008 - 2015 dhe në vazhdim

Në Linjë

Kemi 250 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Artikuj Shkencorë

Titulli Autori Vizita
FIE - Analiza e qëndrueshmërisë së tensionit të sistemit elektroenergjitik Marjela Qemali 2111
FIN - Qasja jokonvencionale - nga biostrukturat deri tek strukturat inteligjente Feti Selmani 2017
FIN - Ndikimi i sasisë dhe karakterit të lëndës organike në zgjedhjen e impiantit të trajtimit të ujit - Rasti i impiantit të Bovillës Alfred Lako 1934
FIMIF - Hulumtimi i sjelljes difuzive të përlidhjeve bakër - zink. Adhurim Hoxha 2198
FIN - Studimi i sjelljes sizmike të veprave nëntokësore; aspekte të bashkëveprimit truall-strukturë. Ervin Paçi 1964
FIN - Kontrolli i trafikut dhe i sigurise ne kryqezimet rrugore ne nje nivel. Krahasimi midis performances se kryqezimeve semaforike dhe rrethrrotullimeve. Alma Afezolli 2019
FIN - Studimi, projektimi dhe teknologjia e realizimit të dyshemeve industriale prej betoni dhe betoni të armuar. Julian Kasharaj 2204
FIN - Përdorimi i fibrave polimere (fibër reinforced polymer - frp) për përforcimin dhe përshtatjen sizmike të strukturave betonarme. Igli Kondi 2396
FIMIF - Studimi i vetive të materialeve nanostrukturore të përfituara me anë të deformimit të fortë plastik Neset Izairi 1743
FIMIF - Analizë krahasuese e metodave për zgjidhjen e problemit kufitar dhe kontribut në zgjidhjen numerike të disa problemeve speciale të rendeve të larta Adrian Naço 1674
FIMIF - Ndërtimi dhe analiza e një modeli matematik të kombinimit të metodave statistikore me metodat GIS Endri Raço 2289
FIMIF - Ndërtimi dhe analiza e modelit matematik-informatik për sistemet e informacionit në agjencitë ekzekutive Teuta Myftiu 1942
FIN - Vlerësimi dhe përforcimi sizmik i urave ekzistuese Arian Lako 1816
FIN - Studim i ndikimit të faktorëve teknikë në vlerën e tregut të pasurive të paluajtshme Elfrida Shehu 1710
Karakterizimi statik dhe dinamik i Shndërruesve analogë / numerikë për Sistemet e matjes Genci Sharko 1727
FIN - GIS në planifikimin e zhvillimit te qëndrueshëm të një rajoni Bujar Drishti 1928
FIN - Studim i zhvillimit të referencave koordinative të Shqipërisë Bilbil Nurçe 1582
FIN - Kinetika biologjike në trajtimin e ujërave të ndotura Entela Çobani 1948
FIE - Vlerësimi i sjelljes së mbrojtjes distancionale gjatë lëkundjeve të fuqisë dhe daljes nga sinkronizimi në linjat trasmetuese të fuqisë Nike Shanku 1561
FIM - Optimizimi i rrugës së instrumentit me Teknika të Intilegjencës Artificiale te makina frezuese vertikale me CNC Ferit Idrizi 1688
FIMIF - Faktorët që ndikojnë në formimin e reshjeve intensive në Shqipëri Tanja Porja 3958
Shfaq n. 
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion