Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 115 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Listat e renditura të aplikantëve në programet e studimit 2018 - 2019 Raundi 2, sipas fakulteteve përkatëse:

Krijuar: 26 Shtator 2018 Data pubblicazione Vizita: 4940

Listat e renditura të aplikantëve në programet e studimit 2018 - 2019 Raundi 2, sipas Fakulteteve përkatëse:

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI):

R.2-UPT-FTI-85-ELN_2018-2019-Renditur.xlsx

R.2-UPT-FTI-86-INF_2018-2019-Renditur.xlsx

R.2-UPT-FTI-87-TLK_2018-2019-Renditur.xlsx

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE):

Aplikim-R.2-UPT-FIE-72-AUTO-Renditur.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FIE-73-ENER-Renditur.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FIE-74-MEKA-Renditur.xlsx

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN):

Aplikim-R.2-UPT-FIN-66-NDER-Renditur.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FIN-67-HIDRO-Renditur.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FIN-68-GJEO-Renditur.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FIN-69-Mjedis-Renditur.xlsx

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU):

Aplikim-R.2-UPT-FAU-70-ARK-Renditur (1).xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FAU-71.1-INTER-Renditur.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FAU-71-URB-Renditur_Vija.xlsx

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM):

Aplikim-R.2-UPT-FIM-77-MEK-Renditur.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FIM-78-TEKST-Renditur.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FIM-79-MAT-Renditur.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FIM-80-EKO-Renditur.xlsx

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF):

Aplikim-R.2-UPT-FIMIF-75_Inxhinieri_Fizike_Renditur.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FIMIF-76_Inxhinieri_Matematike_Renditur.xlsx

Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave (FGJM):

Aplikim_R2_UPT_FGJM_81_Inxhinieri_Gjeologjike.xlsx

Aplikim_R2_UPT_FGJM_82_Gjeoburime.xls

Aplikim-R.2-UPT-FGJM-83-GjeoInformatike.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FGJM-84-GjeoMjedis.xlsx