Kriteret e pranimit ne programet e studimit të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimit të ciklit të dytë në UPT, për vitin akademik 2021 – 2022

Shtyp
Krijuar: 19 Shkurt 2020 Data pubblicazione Vizita: 785

Kriteret e pranimit ne programet e studimit të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimit të ciklit të dytë në UPT, për vitin akademik 2021 – 2022