FIM- Njoftim për hapjen e kursit të formimit të vazhduar “Vlerësimi i linjave teknologjike, makinerive dhe pajisjeve”

Shtyp
Krijuar: 07 Prill 2017 Data pubblicazione Vizita: 4265

Njoftimi lidhur me hapjen e kursit gjendet në linkun e mëposhtëm:

Njoftim për hapjen e kursit të formimit të vazhduar “Vlerësimi i linjave teknologjike, makinerive dhe pajisjeve”

Formulari i aplikimit si dhe faturën për arketim për kursin e formimit të vazhduar "Vlerësimi i linjave teknologjike, makinerive dhe pajisjeve" mund ta gjeni në lidhjet mëposhtë:

FORMULAR APLIKIMI           FATURA PER ARKETIM

Njofton të gjithë aplikantët se afati për aplikime është shtyrë deri më datë 03.05.2017