Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 193 vizitorë e një përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Listat e renditura të aplikantëve në programet e studimit 2017 - 2018 Raundi 1, sipas Fakulteteve perkatese

Krijuar: 28 Gusht 2017 Data pubblicazione Vizita: 7379

Listat e renditura të aplikantëve në programet e studimit 2017 - 2018 Raundi 1, sipas Fakulteteve përkatëse: 

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)

FTI-85-ELN-R1_2017-2018

FTI-86-INF-R1_2017-2018

FTI-87-TLK-R1_2017-2018

FTI Troje 1 2017  

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN)

FIN-66-Nd -R1_2017-2018

FIN-67-Hi-R1_2017-2018

FIN-68-Mj-R1_2017-2018

FIN-69-Gjeo-R1_2017-2018

FIN Troje 1 2017

Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM)

FGJM-81-ShT-R1_2017-2018

FGJM-82-GjB-R1_2017-2018

FGJM-83-GjI-R1_2017-2018

FGJM-84-Mj-R1_2017-2018

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE)

FIE-72-Ener-R1_2017-2018

FIE-73-R1 lista paraprake 2017-2018  

FIE-74-R1 lista paraprake 2017-2018

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike  (FIM)

FIM-77-Mek-R1_2017-2018

FIM-78-Tekst-R1_2017-2018

FIM-79-Mat-R1_2017-2018

FIM-80-Eko-R1_2017-2018

Fakulteti i Inxhinierise Matematike & Inxhinierise Fizike (FIM&IF)

FIMIF-76-MAT-R1_2017-2018

FIMIF-75-FIZ-R1_2017-2018

FIM Troje 1 2017

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU)

FAU-71-ARK-R1_2017-2018

FAU-71-INTER-R1_2017-2018

FAU-71-URB-R1_2017-2018

FAU Troje 1 2017