Njoftim - UPT hap thirrjen per aplikim ne kuader te programit Erasmus+ me Riga Technical University(5 bursa bachelor dhe 4 bursa master)

Shtyp
Krijuar: 23 Prill 2018 Data pubblicazione Vizita: 2443

Periudha : Viti shkollor 2018-2019 Semestri I (5 muaj)
1. Studentët mund të aplikojnë pranë Zyrës së Karrierës në Rektorat, Kati i pare.
2. Bursa është 750 EURO/muaj
3. Udhëtimi paguhet nga Erasmus+ ( deri 275 round trip)
4. Dokumentacioni i nevojshëm për aplikantët:
• - Vërtetim notash (mund të jetë edhe në gjuhën shqipe),
• - Kopje e pasaportës
• - Vërtetim studenti
• - Vërtetim i gjuhës Angleze, të paktën Niveli B2
• - Learning Agreement
Afati i dorëzimit të dokumentacionit: 15 Maj 2018
Pas përzgjedhjes nga Komisioni i ngritur pranë Rektoratit të UPT, studentët e përzgjedhur do të pajisen me Letrën e Nominimit, e cila do të jetë pjesë e dokumentave që më pas do të nevojiten për të aplikuar online pranë RTU nga secili student i nominuar.
Informacion lidhur me kurset e studimit gjeni në: http://fsd.rtu.lv/course-list-20162017/?lang=en
Informacion lidhur me Universitetin, akomodimin e më tepër gjeni në: http://fsd.rtu.lv/?lang=en
https://www.rtu.lv/en