NJOFTIM – GeoPartner Academy

Shtyp
Krijuar: 24 Prill 2019 Data pubblicazione Vizita: 441

Në kuadër të bashkëpunimit dy vjeçar me kompaninë Gjeo-Vjosa ju njoftojmë se ofrohen: Trainime të shkurtra 1, 2 apo tre javore në zyrë apo dhe online; Mbështetje  për Kërkuesit Shkencor dhe Stafet Akademike të Universiteteve; si dhe Internshipe 3 dhe 6 mujore pa pagesë.    Të gjithë të interesuarit mund të klikojnë këtu: https://www.gjeovjosa.com/sq/geopartneracademy