URDHER NR41,DATE 24.01.2019,PER NJOFTIMIN E FILLIMIT TE PROCEDURAVE TE PERZGJEDHJES SE ANETAREVE TE BORDIT TE ADMINISTRIMIT,MENYREN E VLERESIMIT TE KANDIDATEVE DHE AFATIN E DOREZIMIT TE DOKUMENTACIONIT

Shtyp
Krijuar: 24 Prill 2019 Data pubblicazione Vizita: 635

URDHER NR41,DATE 24.01.2019,PER NJOFTIMIN E FILLIMIT TE PROCEDURAVE TE PERZGJEDHJES SE ANETAREVE TE BORDIT TE ADMINISTRIMIT,MENYREN E VLERESIMIT TE KANDIDATEVE DHE AFATIN E DOREZIMIT TE DOKUMENTACIONIT