Listat e renditura te kandidateve ne programet e studimit 2019-2020 Raundi 2,sipas fakulteteve perkatese:

Shtyp
Krijuar: 30 Shtator 2019 Data pubblicazione Vizita: 688

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI):

FTI_Inxh.ELN-R2-19-20

FTI_Inxh.INF-R2-19-20

FTI_Inxh.TLK-R2-19-20

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE):

FIE_AUTOMATIZIM-R2-19-20

FIE_Energjitike-R2-19-20

FIE_Mekatronike-R2-19-20

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN):

FIN_Gjeodezi-R2-19-20

FIN_Hidroteknike-R2-19-20

FIN_Inxh.Mjedisi-R2-19-20

FIN_Ndertim-R2-19-20

Fakulteti I Inxhinierisë Mekanike (FIM):

FIM_Inxh.Ekonomike-R2-19-20

FIM_Inxh.Materiale-R2-19-20

FIM_Inxh.Mekanike-R2-19-20

FIM_Inxh.TekstilMode-R2-19-20

Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave (FGJM):

FGJM_Gjeomjedis-R2-19-20

FGJM_Gjeoinformatike-R2-19-20

FGJM_Gjeologjike-R2-19-20

FGJM_BurimeMinerale-R2-19-20

FGJM_NafteGaz-R2-19-20

Fakulteti I Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF):

FIMIF_Fizik-R2-19-20

FIMIF_Matematik-R2-19-20