Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 161 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Fakultete dhe Instituti

Krijuar: 23 Tetor 2009 Ndryshimi i fundit: 27 Shkurt 2019 Vizita: 54294

FAKULTETET, INSTITUTI DHE DEPARTAMENTET E UPT

 
I. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN)

 1. Departamenti i Konstruksioneve të Ndërtimit dhe Infrastrukturës së Transportit
 2. Departamenti i Mekanikës së Strukturave
 3. Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit
 4. Departamenti i Hidroteknikës dhe Hidraulikës
 5. Departamenti i Gjeodezisë

II. Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU)

 • Departamenti i Arkitekturës
 • Departamenti i Urbanistikës

III. Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)

 1. Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit
 2. Departamenti i Inxhinierisë Informatike
 3. Departamenti i Bazave të Informatikës

IV. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike  (FIM)

Departamenti i Energjise me grupet mesimore shkencore si me poshte:

- Termoteknikes dhe energjitikes
- Makinave termofluidike dhe impianteve termoteknik
 
Departamenti i Mekanikes me grupet mesimore shkencore si me poshte:
 
- Konstruksionet mekanike dhe projektimi mekanik
- Sistemet e transportit dhe mjetet levizese
 

Departamenti i Prodhim Menaxhimit me grupet mesimore shkencore si me poshte:

- Teknologjise mekanike  
- Grafikes inxhinjerike
- Materialeve

-Menaxhimit industrial dhe Inxhinierise Ekonomike 

Departamenti i Tekstilit dhe Modes

  V. Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM)

 1. Departamenti i Shkencave të Tokës
 2. Departamenti i Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës
 3. Departamenti i Inxhinierisë së Burimeve Minerare
 4. Departamenti i Burimeve të Energjisë

VI. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE)

 1. Departamenti i Sistemeve Elektrike të Fuqisë
 2. Departamenti i Elektroteknikës
 3. Departamenti i Automatikës

VII. Fakulteti i Inxhinierise Matematike & Inxhinierise Fizike (FIM&IF)

 • Departamenti i Inxhinierisë Fizike
 • Departamenti i Kimisë
 • Departamenti i Inxhinierisë Matematike
 • Qendra e Gjuhëve të Huaja

I. Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM)

 1. Departamenti i Gjeoresurseve dhe Gjeoambientit;
 2. Departamenti i Gjeofizikës Rajonale dhe Inxhinierike;
 3. Departamenti i Sizmologjisë;
 4. Departamenti i Ekonomisë Ujore dhe Energjive të Rinovueshme;
 5. Departamenti i Klimës dhe Mjedisit.