Projekte

1st International Conference: “Engineering and Entrepreneurship”, Tirana, Albania, 17-18 November 2017.
Dear Colleagues and Partners,
We are pleased to invite you to the 1st International Conference “Engineering and Entrepreneurship” 2017, organized by Mechanical Engineering Faculty, Polytechnic University of Tirana (PUT), which will be held in Albania, on 17-18 November, 2017.

For more information: 1st International Conference PUT, ICEE 2017

ICEE Paper Template

 

Në Linjë

Kemi 62 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Kërkimi Shkencor

Krijuar: 28 Tetor 2009 Ndryshimi i fundit: 30 Tetor 2014 Vizita: 16703

UPT OFRON:

 
Projekte:

  • 30 projekte (TEMPUS+CEPUS) kanë qenë në fushën e zhvillimit të kurrikulave dhe kanë mbështetur reformimin e programeve të studimit dhe procesit didaktik në fushat inxhinjerike;
  • 46 projekte kanë qenë të mbështetura nga banka Botërore dhe qeveria shqiptare, të cilat kryesisht janë shfrytëzuar për përmirësimin dhe zhvillimin e infrastrukturës shkencore
  • 30 projekte kanë qenë projekte për kërkim dhe zhvillim (PKZH)
  • 49 projekte janë nga fondi i ekselencës për kërkim fondamental
  • 16 projekte të tjera kërkimi janë mbështetur nga FP6, FP7, IPA, ECOPORT

 

2006 - 2011

80 referime në aktivitete shkencore jashtë vendit.
140 referime në aktivitete shkencore brenda vendit.
Numri i kongreseve / konferencave shkencore, kombëtare e ndërkombëtare të organizuara nga vetë Universiteti Politeknik që nga krijimi i tij, i cili shkon mbi 200.
Angazhimi i stafit akademik në botime tekstesh mësimore, libra dhe artikuj është mjaft i madh. Kjo ka ardhur edhe si rezultat i politikës që ka ndjekur UPT për të mbuluar në një masë të konsiderueshme disiplinat fondamentale dhe ato speciale me tekste mësimore.
Vetëm gjatë 5 viteve të fundit kemi botimin e mbi 100 libra dhe tekste mësimore, dhe mbi 250 artikuj në organe shkencore brenda dhe jashtë vendit. Që nga viti 1970 Universiteti nxori organin e tij shkencor “Buletinin e Shkencave Teknike”, në të cilin janë botuar mbi 1600 artikuj shkencorë dhe rreth 400 artikuj në ndihmë të prodhimit.
Një nga aspektet e rrëndësishme të realizimit të aktivitetit shkencor në njësitë kryesore të UPT-së është edhe organizimi i shkollave të doktoraturës.
Sot funksionojnë 7 shkolla doktorature me profilizime të ndryshme, në të cilat janë të regjistruar rreth 200 studentë doktorantë. Shumica e doktorantëve vijnë nga radhët e asistentëve të stafit të brendshëm akademik. Shkollat e doktoraturës nuk u ngritën në terren të zbrazët, por u shfrytëzua eksperienca e madhe, e grumbulluar në këto 60 vjet, për organizimin e kurseve të kualifikimit pasuniversitar, SHPU, drejtime të punimeve të dizertacioneve, në të cilat janë përfshirë përveç stafit të brendshëm, edhe një numër i madh i kandidatëve nga institucione të tjera arsimore apo kërkimore të Shqipërisë. 

Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion