Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 103 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Kërkimi Shkencor

Krijuar: 28 Tetor 2009 Ndryshimi i fundit: 30 Tetor 2014 Vizita: 26890

UPT OFRON:

 
Projekte:

  • 30 projekte (TEMPUS+CEPUS) kanë qenë në fushën e zhvillimit të kurrikulave dhe kanë mbështetur reformimin e programeve të studimit dhe procesit didaktik në fushat inxhinjerike;
  • 46 projekte kanë qenë të mbështetura nga banka Botërore dhe qeveria shqiptare, të cilat kryesisht janë shfrytëzuar për përmirësimin dhe zhvillimin e infrastrukturës shkencore
  • 30 projekte kanë qenë projekte për kërkim dhe zhvillim (PKZH)
  • 49 projekte janë nga fondi i ekselencës për kërkim fondamental
  • 16 projekte të tjera kërkimi janë mbështetur nga FP6, FP7, IPA, ECOPORT

 

2006 - 2011

80 referime në aktivitete shkencore jashtë vendit.
140 referime në aktivitete shkencore brenda vendit.
Numri i kongreseve / konferencave shkencore, kombëtare e ndërkombëtare të organizuara nga vetë Universiteti Politeknik që nga krijimi i tij, i cili shkon mbi 200.
Angazhimi i stafit akademik në botime tekstesh mësimore, libra dhe artikuj është mjaft i madh. Kjo ka ardhur edhe si rezultat i politikës që ka ndjekur UPT për të mbuluar në një masë të konsiderueshme disiplinat fondamentale dhe ato speciale me tekste mësimore.
Vetëm gjatë 5 viteve të fundit kemi botimin e mbi 100 libra dhe tekste mësimore, dhe mbi 250 artikuj në organe shkencore brenda dhe jashtë vendit. Që nga viti 1970 Universiteti nxori organin e tij shkencor “Buletinin e Shkencave Teknike”, në të cilin janë botuar mbi 1600 artikuj shkencorë dhe rreth 400 artikuj në ndihmë të prodhimit.
Një nga aspektet e rrëndësishme të realizimit të aktivitetit shkencor në njësitë kryesore të UPT-së është edhe organizimi i shkollave të doktoraturës.
Sot funksionojnë 7 shkolla doktorature me profilizime të ndryshme, në të cilat janë të regjistruar rreth 200 studentë doktorantë. Shumica e doktorantëve vijnë nga radhët e asistentëve të stafit të brendshëm akademik. Shkollat e doktoraturës nuk u ngritën në terren të zbrazët, por u shfrytëzua eksperienca e madhe, e grumbulluar në këto 60 vjet, për organizimin e kurseve të kualifikimit pasuniversitar, SHPU, drejtime të punimeve të dizertacioneve, në të cilat janë përfshirë përveç stafit të brendshëm, edhe një numër i madh i kandidatëve nga institucione të tjera arsimore apo kërkimore të Shqipërisë.