Listat e renditura të aplikantëve në programet e studimit 2018 - 2019 Raundi 2, sipas fakulteteve përkatëse:

Shtyp
Krijuar: 26 Shtator 2018 Ndryshimi i fundit: 18 Tetor 2018 Vizita: 13993

Listat e renditura të aplikantëve në programet e studimit 2018 - 2019 Raundi 2, sipas Fakulteteve përkatëse:

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI):

R.2-UPT-FTI-85-ELN_2018-2019-Renditur.xlsx

R.2-UPT-FTI-86-INF_2018-2019-Renditur.xlsx

R.2-UPT-FTI-87-TLK_2018-2019-Renditur.xlsx

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE):

Aplikim-R.2-UPT-FIE-72-AUTO-Renditur.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FIE-73-ENER-Renditur.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FIE-74-MEKA-Renditur.xlsx

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN):

Aplikim-R.2-UPT-FIN-66-NDER-Renditur.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FIN-67-HIDRO-Renditur.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FIN-68-GJEO-Renditur.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FIN-69-Mjedis-Renditur.xlsx

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU):

Aplikim-R.2-UPT-FAU-70-ARK-Renditur (1).xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FAU-71.1-INTER-Renditur.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FAU-71-URB-Renditur_Vija.xlsx

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM):

Aplikim-R.2-UPT-FIM-77-MEK-Renditur.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FIM-78-TEKST-Renditur.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FIM-79-MAT-Renditur.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FIM-80-EKO-Renditur.xlsx

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF):

Aplikim-R.2-UPT-FIMIF-75_Inxhinieri_Fizike_Renditur.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FIMIF-76_Inxhinieri_Matematike_Renditur.xlsx

Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave (FGJM):

Aplikim_R2_UPT_FGJM_81_Inxhinieri_Gjeologjike.xlsx

Aplikim_R2_UPT_FGJM_82_Gjeoburime.xls

Aplikim-R.2-UPT-FGJM-83-GjeoInformatike.xlsx

Aplikim-R.2-UPT-FGJM-84-GjeoMjedis.xlsx