Investimet dhe Sherbimet 2007

Shtyp
Krijuar: 23 Tetor 2009

 Realizimi i Investimeve për vitin 2007

Realizimi i Shpenzimeve nga Buxheti dhe të ardhurat për vitin 2007