FIMIF- "Percaktimi i vleres se gravitetit dhe ndikimi i tij ne proçesin e peshimit per zona te ndryshme ne Republiken e Shqiperise ne ndihme te institucioneve pergjegjes per matje te besueshme"

Shtyp
Krijuar: 18 Dhjetor 2019 Ndryshimi i fundit: 01 Shkurt 2021 Vizita: 622

FIMIF- "Percaktimi i vleres se gravitetit dhe ndikimi i tij ne proçesin e peshimit per zona te ndryshme ne Republiken e Shqiperise ne ndihme te institucioneve pergjegjes per matje te besueshme"