FIM-IDENTIFIKIMI I FAKTORËVE RELEVANT DHE FORMULIMI I MODELIT PËR CAKTIMIN E SHPEJTËSISË SË GODITJES SË AUTOMJETIT NË KËMBËSORË SIPAS GJATËSISË SË HEDHJES SË KËMBËSORIT

Shtyp
Krijuar: 30 Nentor -0001 Ndryshimi i fundit: 23 Janar 2020 Vizita: 317

FIM-IDENTIFIKIMI I FAKTORËVE RELEVANT DHE FORMULIMI I MODELIT PËR CAKTIMIN E SHPEJTËSISË SË GODITJES SË AUTOMJETIT NË KËMBËSORË SIPAS GJATËSISË SË HEDHJES SË KËMBËSORIT