FGJM-Hartimi i një sistemi menaxhimi tekniko-teknologjik ekonomik dhe mjedisor të aktivitetit minerar të shfrytëzimit në karrierat e gurit gëlqeror (Shembull zbatimi:Karriera e gurit gelqeror :"Fushe Kruje Cement Factory)

Shtyp
Krijuar: 23 Janar 2020 Ndryshimi i fundit: 01 Shkurt 2021 Vizita: 691

FGJM-Hartimi I nje sistemi menaxhimi tekniko-teknologjik ekonomik dhe mjedisor te aktivitetit minerar te shfrytezimit ne karrierat e gurit gelqeror(Shembull zbatimi:Karriera e gurit gelqeror "Fushe-Kruje Cement Factory")