FIM-Optimizimi i parametrave ndikues në stabilitetin e automjeteve të udhëtarëve gjatë lëvizjes në kthesë

Shtyp
Krijuar: 14 Dhjetor 2020 Ndryshimi i fundit: 01 Shkurt 2021 Vizita: 313

FIM-Optimizimi i parametrave ndikues në stabilitetin e automjeteve të udhëtarëve gjatë lëvizjes në kthesë