FIM-Modelimi matematik I sistemit pneumatik të fuqisë, simulimi kompjuterik, konfirmimi eksperimental dhe studimi I ndikimit të parametrave fizike të komponentëve në performancën e tyre

Shtyp
Krijuar: 15 Dhjetor 2020 Ndryshimi i fundit: 01 Shkurt 2021 Vizita: 516

FIM-Modelimi matematik I sistemit pneumatik të fuqisë, simulimi kompjuterik, konfirmimi eksperimental dhe studimi I ndikimit të parametrave fizike të komponentëve në performancën e tyre