FIM-Sjellja energjitike e ndërtesave në shqiperi. Rast studimi: stoku, tipologjia, konsumi, kosto optimale si dhe nevoja për ndryshime në kodin energjitik për ndërtesat që rinovohen

Shtyp
Krijuar: 11 Janar 2021 Ndryshimi i fundit: 01 Shkurt 2021 Vizita: 286

FIM-Sjellja energjitike e ndërtesave në shqiperi. Rast studimi: stoku, tipologjia, konsumi, kosto optimale si dhe nevoja për ndryshime në kodin energjitik për ndërtesat që rinovohen