FGJM-Lëvizja e ujërave nëntokësor të ndotur me anë të modelit të konveksion-difuzionit

Shtyp
Krijuar: 01 Shkurt 2021 Ndryshimi i fundit: 01 Shkurt 2021 Vizita: 201

FGJM-Lëvizja e ujërave nëntokësor të ndotur me anë të modelit të konveksion-difuzionit