FGJM-Projektimi i sistemit optimal të ajrimit,duke u bazuar në lidhjen e minierës "Trepça" në Stantërg me minierat e tjera mëmë të krahut lindor

Shtyp
Krijuar: 02 Shkurt 2021 Ndryshimi i fundit: 02 Shkurt 2021 Vizita: 197

 FGJM-Projektimi i sistemit optimal të ajrimit,duke u bazuar në lidhjen e minierës  "Trepça" në Stantërg  me minierat e tjera mëmë të krahut lindor