FGJM-Identifikimi i faktorëve që kontrollojnë përmbajtjen e hekurit në ujrat nëntokësorë te akuiferit Rrogozhina

Shtyp
Krijuar: 02 Shkurt 2021 Ndryshimi i fundit: 02 Shkurt 2021 Vizita: 197

 FGJM-Identifikimi i faktorëve që kontrollojnë përmbajtjen e hekurit në ujrat nëntokësorë  te akuiferit Rrogozhina