FIE-Kontrolli optimal i shpejtësisë në MRVEP nëpërmjet minimizimit të energjisë së konsumuar

Shtyp
Krijuar: 02 Shkurt 2021 Ndryshimi i fundit: 02 Shkurt 2021 Vizita: 274

 FIE-Kontrolli optimal i shpejtësisë në MRVEP nëpërmjet minimizimit të energjisë së konsumuar