FIM-Ndikimi i parametrave gjeometrikë të karkasës spirale në performancën e ventilatorëve centrifugalë

Shtyp
Krijuar: 04 Shkurt 2021 Ndryshimi i fundit: 04 Shkurt 2021 Vizita: 366

 FIM-Ndikimi i parametrave gjeometrikë të karkasës spirale në performancën  e ventilatorëve  centrifugalë