FIM-“Modelimi hidraulik I regjimeve te punës në tubin magjistral mihaliq-fabrika e perpunimit te ujit pijës Shkabaj-Prishtinë”

Shtyp
Krijuar: 18 Mars 2021 Ndryshimi i fundit: 18 Mars 2021 Vizita: 79

FIM-“Modelimi hidraulik I regjimeve te punës në tubin magjistral mihaliq-fabrika e perpunimit te ujit pijës Shkabaj-Prishtinë”