FGJM-Gjurmimi i proceseve të kripëzimit të ujit nëntokësor në akuiferin e Fushë Kuqes nëpërmjet metodave gjeokimike dhe izotopike

Shtyp
Krijuar: 07 Prill 2021 Ndryshimi i fundit: 07 Prill 2021 Vizita: 62

FGJM-Gjurmimi i proceseve të kripëzimit të ujit nëntokësor në akuiferin e Fushë Kuqes nëpërmjet metodave gjeokimike dhe izotopike