FIMIF - Hulumtimi i sjelljes difuzive të përlidhjeve bakër - zink.

Shtyp
Krijuar: 20 Janar 2014 Ndryshimi i fundit: 22 Tetor 2014 Vizita: 4831
Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF) - Departamenti i Inxhinierisë Fizike.
 
Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Adhurim Hoxha:
 
Hulumtimi i sjelljes difuzive të përlidhjeve bakër - zink.