FIN - Studimi i sjelljes sizmike të veprave nëntokësore; aspekte të bashkëveprimit truall-strukturë.

Shtyp
Krijuar: 16 Janar 2014 Ndryshimi i fundit: 22 Tetor 2014 Vizita: 3587
Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN)
 
Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Ervin Paçi:
 
Studimi i sjelljes sizmike të veprave nëntokësore; aspekte të bashkëveprimit truall-strukturë.