FIN - Kontrolli i trafikut dhe i sigurise ne kryqezimet rrugore ne nje nivel. Krahasimi midis performances se kryqezimeve semaforike dhe rrethrrotullimeve.

Shtyp
Krijuar: 13 Janar 2014 Ndryshimi i fundit: 22 Tetor 2014 Vizita: 4384
Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) - Departamenti i Konstruksioneve të Ndërtimit dhe Infrastrukturës së Transportit
 
Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Alma Afezolli:
 
Kontrolli i trafikut dhe i sigurisë në kryqëzimet rrugore në një nivel. Krahasimi midis performancës se kryqëzimeve semaforike dhe rrethrrotullimeve.