FIN - Përdorimi i fibrave polimere (fibër reinforced polymer - frp) për përforcimin dhe përshtatjen sizmike të strukturave betonarme.

Shtyp
Krijuar: 13 Janar 2014 Ndryshimi i fundit: 22 Tetor 2014
Igli Kondi Vizita: 5560
Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) - Departamenti i Konstruksioneve të Ndërtimit dhe Infrastrukturës së Transportit
 
Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Igli Kondi:
 
Përdorimi i fibrave polimere (fibër reinforced polymer - frp) për përforcimin dhe përshtatjen sizmike të strukturave betonarme.