FIMIF - Analizë krahasuese e metodave për zgjidhjen e problemit kufitar dhe kontribut në zgjidhjen numerike të disa problemeve speciale të rendeve të larta

Shtyp
Krijuar: 13 Nentor 2013 Ndryshimi i fundit: 22 Tetor 2014 Vizita: 3517

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIM&IF) - Departamenti i Inxhinierisë Matematike

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Adrian Naço:

Analizë krahasuese e metodave për zgjidhjen e problemit kufitar dhe kontribut në zgjidhjen numerike të disa problemeve speciale të rendeve të larta.