FIMIF - Ndërtimi dhe analiza e një modeli matematik të kombinimit të metodave statistikore me metodat GIS

Shtyp
Krijuar: 09 Tetor 2013 Ndryshimi i fundit: 22 Tetor 2014 Vizita: 5199

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIM&IF)

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Endri Raço:

Ndërtimi dhe analiza e një modeli matematik të kombinimit të metodave statistikore me metodat GIS