FIMIF - Ndërtimi dhe analiza e modelit matematik-informatik për sistemet e informacionit në agjencitë ekzekutive

Shtyp
Krijuar: 09 Tetor 2013 Ndryshimi i fundit: 22 Tetor 2014 Vizita: 4072

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIM&IF) - Departamenti i Inxhinierisë Matematike

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Teuta Myftiu (Budlla) - FIMIF

Ndërtimi dhe analiza e modelit matematik-informatik për sistemet e informacionit në agjencitë ekzekutive