FIN - Vlerësimi dhe përforcimi sizmik i urave ekzistuese

Shtyp
Krijuar: 06 Shtator 2013 Ndryshimi i fundit: 22 Tetor 2014 Vizita: 3728
Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) - Departamenti i Konstruksioneve të Ndërtimit dhe Infrastrukturës së Transportit
 
Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Arian Lako:
 
Vlerësimi dhe përforcimi sizmik i urave ekzistuese.