FIN - Studim i ndikimit të faktorëve teknikë në vlerën e tregut të pasurive të paluajtshme

Shtyp
Krijuar: 03 Korrik 2013 Ndryshimi i fundit: 22 Tetor 2014 Vizita: 3439

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) - Departamenti i Konstruksioneve të Ndërtimit dhe Infrastrukturës së Transportit

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Elfrida Shehu:

Studim i ndikimit të faktorëve teknikë në vlerën e tregut të pasurive të paluajtshme