Karakterizimi statik dhe dinamik i Shndërruesve analogë / numerikë për Sistemet e matjes

Shtyp
Krijuar: 19 Qershor 2013 Ndryshimi i fundit: 20 Mars 2014 Vizita: 3467

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Z. Genci Sharko

Karakterizimi statik dhe dinamik i Shndërruesve analogë / numerikë për Sistemet e matjes.