FIN - GIS në planifikimin e zhvillimit te qëndrueshëm të një rajoni

Shtyp
Krijuar: 23 Janar 2013 Ndryshimi i fundit: 22 Tetor 2014 Vizita: 4349

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) - Departamenti i Gjeodezisë

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Bujar Drishti:

GIS në planifikimin e zhvillimit te qëndrueshëm të një rajoni