FIN - Kinetika biologjike në trajtimin e ujërave të ndotura

Shtyp
Krijuar: 22 Janar 2013 Ndryshimi i fundit: 22 Tetor 2014 Vizita: 3558

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) - Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - MSc. Entela Çobani:

Kinetika biologjike në trajtimin e ujërave të ndotura