FIE - Vlerësimi i sjelljes së mbrojtjes distancionale gjatë lëkundjeve të fuqisë dhe daljes nga sinkronizimi në linjat trasmetuese të fuqisë

Shtyp
Krijuar: 19 Dhjetor 2012 Ndryshimi i fundit: 22 Tetor 2014 Vizita: 3417

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE)

Kandidati Nike Shanku ka paraqitur disertacionin për marrjen e gradës shkencore DOKTOR:

Vlerësimi i sjelljes së mbrojtjes distancionale gjatë lëkundjeve të fuqisë dhe daljes nga sinkronizimi në linjat trasmetuese të fuqisë.